Sanace svislé hydroizolace podzemních garáží - Lochkov

Project description

Bylo provedeno107 m drenáží z flexibilního potrubí DN 200 včetně 3 ks revizních šachet průměr 400mm a 3 ks průměr 800mm včetně vybavení a poklopů. Dále bylo zbudováno vsakovací těleso kolem drenážního potrubí ze štěrku obaleného geotextilií. Drenáže byla vedeny od vjezdu do garáží podél jižní strany až po napojení na stávající dešťovou kanalizaci v západní části přilehlého dvora vše dle PD.

Současně bylo provedeno obnažení suterénní zdi garáží až pod základovou spáru, byly odstraněny zbytky krycího polystyrenu a na této zdi byla provedena hydroisolace z dvojitého asfaltového pásu Glastek 40. Na isolaci byla natažena geotextilie a na tuto byla provedena nopová folie. Toto souvrství bylo provedeno po celé délce garážové suterenní východ, jih západ a to po celé její výšce. Vše dle projektové dokumentace. Drobné změny v průběhu provádění byly zaznamenány do stavebního deníku. Při realizaci byla podél západní strany nalezena betonová podzemní zeď, kterou bylo nutno částečně vybourat pro trasu drenážního potrubí.

Dále při výkopech u vjezdu do garáží, které se prováděly ručně z důvodu možných inženýrských sítí, byl nalezeno kanalizační potrubí, které bylo skrz obvodovou zeď a dále nebylo napojeno. Zhotovitel provedl nové potrubí a jejho napojení na část pod vjezdovou rampou.

Back to references »

Project detail

Client: Ignatia, s.r.o.
Date: Sep 2014 - Nov 2014

Scan the QR code and save our business card in your contacts.

QR icon code

Address

Klikatá 1238/90c
158 00  Praha 5

Czech Republic

Domicile

Slavíkova 1379/20
130 00  Praha 3

Czech Republic

Contact

E-mail: kyra@kyrastav.cz

Tel.: +420 776 626 858