Sanace svislé hydroizolace podzemních garáží - Lochkov

Popis projektu

Bylo provedeno107 m drenáží z flexibilního potrubí DN 200 včetně 3 ks revizních šachet průměr 400mm a 3 ks průměr 800mm včetně vybavení a poklopů. Dále bylo zbudováno vsakovací těleso kolem drenážního potrubí ze štěrku obaleného geotextilií. Drenáže byla vedeny od vjezdu do garáží podél jižní strany až po napojení na stávající dešťovou kanalizaci v západní části přilehlého dvora vše dle PD.

Současně bylo provedeno obnažení suterénní zdi garáží až pod základovou spáru, byly odstraněny zbytky krycího polystyrenu a na této zdi byla provedena hydroisolace z dvojitého asfaltového pásu Glastek 40. Na isolaci byla natažena geotextilie a na tuto byla provedena nopová folie. Toto souvrství bylo provedeno po celé délce garážové suterenní východ, jih západ a to po celé její výšce. Vše dle projektové dokumentace. Drobné změny v průběhu provádění byly zaznamenány do stavebního deníku. Při realizaci byla podél západní strany nalezena betonová podzemní zeď, kterou bylo nutno částečně vybourat pro trasu drenážního potrubí.

Dále při výkopech u vjezdu do garáží, které se prováděly ručně z důvodu možných inženýrských sítí, byl nalezeno kanalizační potrubí, které bylo skrz obvodovou zeď a dále nebylo napojeno. Zhotovitel provedl nové potrubí a jejho napojení na část pod vjezdovou rampou.

Zpět na reference »

Detail projektu

Klient: Ignatia, s.r.o.
Datum: Zář 2014 - Lis 2014

Naskenujte QR kód chytrým telefonem a uložte si vizitku do kontaktů.

QR icon code

Adresa

Klikatá 1238/90c
158 00  Praha 5

Česká republika

Sídlo

Slavíkova 1379/20
130 00  Praha 3

Česká republika

Kontakt

E-mail: kyra@kyrastav.cz

Tel.: +420 776 626 858