58f787a2b52a94fbbe6ac7e8ea20196f2277f4d0
Kyrastav
Friendship Hospital Vientian, Lao p.d.r.
48dc9fba0211fdcd8d1130787d3da4c4cbeb875d
Kyrastav
Gymnázium Litoměřická, Praha 9 - zateplení budovy
36410f090880d6835ddc5794a5fba1251f533296
Kyrastav
Hasičská zbrojnice Písnice“ č. stavby 41207
159ea5f6e099d84fecd98200769eb804f00dbb51
Kyrastav
Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2
E5555c4157f29e7945c09ad27864a0db567f54e9
Kyrastav
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Tmp thumb
Kyrastav
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - Výměna oken (IV.etapa realizace - Na Březince)
Fb232303cd23f5c1f768409a6d588f2f512243a3
Kyrastav
ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 - oprava podlah ve třech učebnách v 1 NP
9404d390053ead9a607d5b3851c90e901a71f025
Kyrastav
Oprava páteřních rozvodů v objektu Bartolomějská 311/8, Praha
7f1d327216df060e3198fe5dec7b9b4ebeffd1ab
Kyrastav
Výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin v objektu MČ Praha 2
Tmp thumb
Kyrastav
Bytový areál Jahodnice, objekt H, Praha 14 - Hostavice
C9f30faa53a3cc950d0f52f1b053f30ac82da70b
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Praha 2 - Výměna technologie plynové kotelny a oprava otopné soustavy, rekonstrukce sociálních zařízení a rekonstrukce rozvodů ZTI
Fd357856c8bf8d00f405c25175907493e1338298
Kyrastav
REZIDENCE TRINITY - kontaktní zateplovací systém
4210e268a8b7488a5872077b53a8b13c51daaa27
Kyrastav
Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M. v Praze 12
60828103c0a8ea51c52550cf86ecb7e0f3c302f4
Kyrastav
Administrativní budova Antal Bussiness Centre, Praha 4
980e7296d0c7b39706092b8e7f0d918969b8d983
Kyrastav
Hospital Universitaire Central de Libreville, Republique Gabonaise
2d26ef44761e35e5493dc69ccff97f5ac349763f
Kyrastav
Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8
1ec816cdd6d6674763cfa1007be7767408c67ab9
Kyrastav
Courso Court - kontaktní zateplovací systém
Bd83c586c15ed1b06857d96df513afd7609a79bd
Kyrastav
Rekonstrukce MŠ Španělská, Španělská 16/1778, Praha 2 - Vinohrady
6c40a3dc77f1543e268d9878754b9fa45a844f5d
Kyrastav
Revitalizace objektu ZŠ profesora Švejcara na Praze 12
89fcc8a8ad1ccd807615df89dfccb376ca0dcf5f
Kyrastav
Rekonstrukce uliční fasády včetně kamenného soklu na objektu VŠFS, Vlkova 12, Praha 3
F6deb68d8ef58b752845b6aa6fc5b4cd9b4099c5
Kyrastav
BD Jana Masaryka 47, Praha 2, oprava střešní krytiny
Beac2ea89fb9a9c7518589352f2316737316524c
Kyrastav
Plzeňská 2076/174, Praha 5 - Smíchov, zateplení domu a rekonstrukce střechy
6cded3ab4e13f754a2a945399e74305e0f2d0ced
Kyrastav
Sanace svislé hydroizolace podzemních garáží - Lochkov
1adf6a943a5e839d95104e9ea86571af41934d86
Kyrastav
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt nám 14. října 2994/9a, Praha 5 - výměna oken a úprava obvodového pláště
Cba52ea5b6d8583971c73577f89a451cbbcb8e2f
Kyrastav
ZŠ a MŠ u Santošky 1007, Praha 5 - výměna oken - I. etapa Na Václavce "C" (PD + realizace)
C1d7fd3efa4f24e12d8920ac2a5daf3ec61fce1f
Kyrastav
ZŠ Kladská - oprava střešní krytiny II. a III. etapa, Kladská 120/1, Praha 2
256be11c484d3abdf3bb616e8fa3c073cb5d27eb
Kyrastav
ZŠ Londýnská - 34/782, Praha 2 - výměna oken v tělocvičnách, III. etapa
57c1e84ff354b5edbb2e30203120c1b445c2c1b8
Kyrastav
Rekonstrukce fasády a pavlače atria objektu VŠFS, Vlkova 12, Praha 3
E2f161e71d72124f1c9d5b3ad61aba00c538bef4
Kyrastav
Vratislavova 20/22, Praha 2 - ZTI a plyn
9950522c664851f19bdda0442bece55b01a94fe0
Kyrastav
Vratislavova 20/22, Praha 2 - oprava střechy
C02d3b3d6fe3f5e4a62e265b4a82129bc63290e7
Kyrastav
Chancery Lane Hospital San Fernaddo, Trinidad
18d7818ade1b66dd11140d7e05773f3d729a593b
Kyrastav
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Radlická 140/115 Praha 5 oprava uličních fasád
Tmp thumb
Kyrastav
Stavebně udržovací práce pro VŠFS na objektech Vltavská 12, Estonská 500/411 a Vlkova 12
470bcb022be92c0d099b5c91307ac84c4d4b680d
Kyrastav
ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 – stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
Tmp thumb
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Londýnská 34/782, Praha 2 – výměna oken v tělocvičnách – II. Etapa
B9f81d37082f21e5ea688ddea32846467d996f5d
Kyrastav
ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 – oprava střešní krytiny do vnitrobloku
70af445168b3699ef41dff82492fa333e3814aff
Kyrastav
FZŠ Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1861 – Dokončení výměny střešní krytiny – realizace a inženýring
Fb3f87e427f482d85eb92c9dadf17fa1ae704e19
Kyrastav
Demolice objektu bývalé sýpky na pozemku parc.č.276/6, Lochkov, Praha 5
C6bfb9558d5a929f264ea3f1741a4d314a1f5d36
Kyrastav
Křižatky - tlaková kanalizace, dávkovací stanice
9387d46f5b12f35eac86ec13fd31399d9994fa41
Kyrastav
Bytové domy D,E – Nové Letňany, objekt E
5ee15d630caa6bc9fea99496f8d22b42b41c8a1c
Kyrastav
KC Prádelna, Holečkova 668
42260f293a56041ed3a98506c1170e76f7411db2
Kyrastav
Oprava zpevněných ploch – havarijní stav, ZŠ Kladno
5be58d2329eb10a4ac9fc4243cc8f6f911802ffe
Kyrastav
Stavební úpravy ubytovny pro řidiče, k.ú. Karlín, budova bez č.p. na pozemku p.č. 928
C220e08d66a346d1f593c07bb5ae8b6055049bb7
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Londýnská 34/782, Praha 2 – výměna oken v tělocvičnách – I. etapa
Tmp thumb
Kyrastav
Stavebně udržovací práce pro VŠFS na objektech Vltavská 12, Estonská 500/411 a Vlkova 12
167cd93146464c3aa89751f1100403ad912b9e04
Kyrastav
Křižatky – úpravy zpevněných komunikací
E0a9e55ffdff63a2c7a83756a47aeca9cac85737
Kyrastav
Křižatky – tlaková kanalizace a přívod vody z Popovic
B623b87ca8472233c9f40bcf610dd391620937f2
Kyrastav
ZZ Kartouzská, vybudování nového únikového schodiště a stavební úpravy pavilonu „A“, Praha 5
2138dee4937ed0718a36cbd2487967f5de0358c0
Kyrastav
Rekonstrukce technologické části objektu č.13. ve 4. a 8. n.p. Ortopedie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8

Naskenujte QR kód chytrým telefonem a uložte si vizitku do kontaktů.

QR icon code

Adresa

Klikatá 1238/90c
158 00  Praha 5

Česká republika

Sídlo

Slavíkova 1379/20
130 00  Praha 3

Česká republika

Kontakt

E-mail: kyra@kyrastav.cz

Tel.: +420 776 626 858