58f787a2b52a94fbbe6ac7e8ea20196f2277f4d0
Kyrastav
Friendship Hospital Vientian, Lao p.d.r.
48dc9fba0211fdcd8d1130787d3da4c4cbeb875d
Kyrastav
Gymnázium Litoměřická, Praha 9 - zateplení budovy
43fad23afa7915745a291901495dde4317d2e52e
Kyrastav
Hasičská zbrojnice Písnice“ č. stavby 41207
7290c8ce1584e9d3f09cec8d10fcedfbfcf53a53
Kyrastav
Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2
E5555c4157f29e7945c09ad27864a0db567f54e9
Kyrastav
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Tmp thumb
Kyrastav
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - Výměna oken (IV.etapa realizace - Na Březince)
C14661951226604cdc01c22e8a8ed6abe3795220
Kyrastav
ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 - oprava podlah ve třech učebnách v 1 NP
66f9e548782685ebe7441360db0889d38afdbb41
Kyrastav
Oprava páteřních rozvodů v objektu Bartolomějská 311/8, Praha
7f1d327216df060e3198fe5dec7b9b4ebeffd1ab
Kyrastav
Výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin v objektu MČ Praha 2
Tmp thumb
Kyrastav
Bytový areál Jahodnice, objekt H, Praha 14 - Hostavice
F75900da168cae2b1fc08039eabdcee885699f26
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Praha 2 - Výměna technologie plynové kotelny a oprava otopné soustavy, rekonstrukce sociálních zařízení a rekonstrukce rozvodů ZTI
F9ddcbddeecace3dd29006bc197295ba4475268c
Kyrastav
REZIDENCE TRINITY - kontaktní zateplovací systém
4210e268a8b7488a5872077b53a8b13c51daaa27
Kyrastav
Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M. v Praze 12
7f5d6269c5d5e64810ea5d2e5f1367a732722149
Kyrastav
Administrativní budova Antal Bussiness Centre, Praha 4
980e7296d0c7b39706092b8e7f0d918969b8d983
Kyrastav
Hospital Universitaire Central de Libreville, Republique Gabonaise
6c198b2336e4abc35740941edb71116159e80a4a
Kyrastav
Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8
70eedd7e28214f938b117be03ee5f254dcb3fc57
Kyrastav
Courso Court - kontaktní zateplovací systém
Bd83c586c15ed1b06857d96df513afd7609a79bd
Kyrastav
Rekonstrukce MŠ Španělská, Španělská 16/1778, Praha 2 - Vinohrady
E21aa3fd0a22f00fe5fcd1b8e15fb01b35bac1c8
Kyrastav
Revitalizace objektu ZŠ profesora Švejcara na Praze 12
7c5e5cfb89ff8b3e933fe7094d37475f0c946910
Kyrastav
Rekonstrukce uliční fasády včetně kamenného soklu na objektu VŠFS, Vlkova 12, Praha 3
F6deb68d8ef58b752845b6aa6fc5b4cd9b4099c5
Kyrastav
BD Jana Masaryka 47, Praha 2, oprava střešní krytiny
96996be403d357bab4abb81b4bab23bc3f53111c
Kyrastav
Plzeňská 2076/174, Praha 5 - Smíchov, zateplení domu a rekonstrukce střechy
32a319fcf0bdaa637f2c93508bf1b43c017ffcf6
Kyrastav
Sanace svislé hydroizolace podzemních garáží - Lochkov
1adf6a943a5e839d95104e9ea86571af41934d86
Kyrastav
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt nám 14. října 2994/9a, Praha 5 - výměna oken a úprava obvodového pláště
F1e721ab3460b0241049cba0d8d5591ca5fb281f
Kyrastav
ZŠ a MŠ u Santošky 1007, Praha 5 - výměna oken - I. etapa Na Václavce "C" (PD + realizace)
C1d7fd3efa4f24e12d8920ac2a5daf3ec61fce1f
Kyrastav
ZŠ Kladská - oprava střešní krytiny II. a III. etapa, Kladská 120/1, Praha 2
256be11c484d3abdf3bb616e8fa3c073cb5d27eb
Kyrastav
ZŠ Londýnská - 34/782, Praha 2 - výměna oken v tělocvičnách, III. etapa
57c1e84ff354b5edbb2e30203120c1b445c2c1b8
Kyrastav
Rekonstrukce fasády a pavlače atria objektu VŠFS, Vlkova 12, Praha 3
E2f161e71d72124f1c9d5b3ad61aba00c538bef4
Kyrastav
Vratislavova 20/22, Praha 2 - ZTI a plyn
9950522c664851f19bdda0442bece55b01a94fe0
Kyrastav
Vratislavova 20/22, Praha 2 - oprava střechy
B16c5def5aaec745f4d97f933b61a42ed921a4a0
Kyrastav
Chancery Lane Hospital San Fernaddo, Trinidad
18d7818ade1b66dd11140d7e05773f3d729a593b
Kyrastav
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Radlická 140/115 Praha 5 oprava uličních fasád
Tmp thumb
Kyrastav
Stavebně udržovací práce pro VŠFS na objektech Vltavská 12, Estonská 500/411 a Vlkova 12
470bcb022be92c0d099b5c91307ac84c4d4b680d
Kyrastav
ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 – stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
Tmp thumb
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Londýnská 34/782, Praha 2 – výměna oken v tělocvičnách – II. Etapa
5e0b7432e44dea43e01980937a47a9426f33d8c6
Kyrastav
ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 – oprava střešní krytiny do vnitrobloku
1b9f76e8683739db03605fdd4ec58cf40e02aa6b
Kyrastav
FZŠ Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1861 – Dokončení výměny střešní krytiny – realizace a inženýring
96a10ba0a3d149923d5a1a6357e85ad862c6462d
Kyrastav
Demolice objektu bývalé sýpky na pozemku parc.č.276/6, Lochkov, Praha 5
C6bfb9558d5a929f264ea3f1741a4d314a1f5d36
Kyrastav
Křižatky - tlaková kanalizace, dávkovací stanice
F2af2ea8db8959500ef290c7694aa07285d9703c
Kyrastav
Bytové domy D,E – Nové Letňany, objekt E
5ee15d630caa6bc9fea99496f8d22b42b41c8a1c
Kyrastav
KC Prádelna, Holečkova 668
42260f293a56041ed3a98506c1170e76f7411db2
Kyrastav
Oprava zpevněných ploch – havarijní stav, ZŠ Kladno
5be58d2329eb10a4ac9fc4243cc8f6f911802ffe
Kyrastav
Stavební úpravy ubytovny pro řidiče, k.ú. Karlín, budova bez č.p. na pozemku p.č. 928
C220e08d66a346d1f593c07bb5ae8b6055049bb7
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Londýnská 34/782, Praha 2 – výměna oken v tělocvičnách – I. etapa
Tmp thumb
Kyrastav
Stavebně udržovací práce pro VŠFS na objektech Vltavská 12, Estonská 500/411 a Vlkova 12
C7e31bf9a93a96e4dcc3e1ebdc4dcc50d981a2f0
Kyrastav
Křižatky – úpravy zpevněných komunikací
E0a9e55ffdff63a2c7a83756a47aeca9cac85737
Kyrastav
Křižatky – tlaková kanalizace a přívod vody z Popovic
B623b87ca8472233c9f40bcf610dd391620937f2
Kyrastav
ZZ Kartouzská, vybudování nového únikového schodiště a stavební úpravy pavilonu „A“, Praha 5
59d260aeea71fc3c8a3e051d492a3fa014fd784b
Kyrastav
Rekonstrukce technologické části objektu č.13. ve 4. a 8. n.p. Ortopedie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8

Naskenujte QR kód chytrým telefonem a uložte si vizitku do kontaktů.

QR icon code

Adresa

Klikatá 1238/90c
158 00  Praha 5

Česká republika

Sídlo

Slavíkova 1379/20
130 00  Praha 3

Česká republika

Kontakt

E-mail: kyra@kyrastav.cz

Tel.: +420 776 626 858