Kyrastav
Celková rekonstrukce činžovního domu Vítězná 531/13, Praha 5, udržovací práce bytových jednotek č.3,4,8,13,15
Kyrastav
New Sangre Grande Hospital in Trinidad and Tobago
Kyrastav
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové č.p. 333, Praha 5
Kyrastav
Bezbariérový průchod na Sofijském náměstí
Kyrastav
HOTEL – CUKROVARNICKÝ PALÁC
Kyrastav
Vybudování evakuačního výtahu - DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Na Neklance 2534
Kyrastav
Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5
Kyrastav
Rekonstrukce zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská včetně kanalizační přípojky
Kyrastav
Plynová kotelna MŠ Holečkova 668/38
Kyrastav
Stavební úpravy základní školy T.G.Masaryka
Kyrastav
ZUŠ Bajkalská, Praha 10 - přístavba pavilonu B
Kyrastav
Hyatt Andanz Prague - sample room, Senovážné náměstí
Kyrastav
Přístavba a stavební úpravy polyfunkčního domu na adrese Plzeňská 486/66, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Kyrastav
Friendship Hospital Vientian, Lao p.d.r.
Kyrastav
Gymnázium Litoměřická, Praha 9 - zateplení budovy
Kyrastav
Hasičská zbrojnice Písnice“ č. stavby 41207
Kyrastav
Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2
Kyrastav
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích
Kyrastav
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - Výměna oken (IV.etapa realizace - Na Březince)
Kyrastav
ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 - oprava podlah ve třech učebnách v 1 NP
Kyrastav
Oprava páteřních rozvodů v objektu Bartolomějská 311/8, Praha
Kyrastav
Výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin v objektu MČ Praha 2
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Praha 2 - Výměna technologie plynové kotelny a oprava otopné soustavy, rekonstrukce sociálních zařízení a rekonstrukce rozvodů ZTI
Kyrastav
Bytový areál Jahodnice, objekt H, Praha 14 - Hostavice
Kyrastav
REZIDENCE TRINITY - kontaktní zateplovací systém
Kyrastav
Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M. v Praze 12
Kyrastav
Administrativní budova Antal Bussiness Centre, Praha 4
Kyrastav
Hospital Universitaire Central de Libreville, Republique Gabonaise
Kyrastav
Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8
Kyrastav
Courso Court - kontaktní zateplovací systém
Kyrastav
Revitalizace objektu ZŠ profesora Švejcara na Praze 12
Kyrastav
Rekonstrukce MŠ Španělská, Španělská 16/1778, Praha 2 - Vinohrady
Kyrastav
Rekonstrukce uliční fasády včetně kamenného soklu na objektu VŠFS, Vlkova 12, Praha 3
Kyrastav
BD Jana Masaryka 47, Praha 2, oprava střešní krytiny
Kyrastav
Plzeňská 2076/174, Praha 5 - Smíchov, zateplení domu a rekonstrukce střechy
Kyrastav
Sanace svislé hydroizolace podzemních garáží - Lochkov
Kyrastav
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt nám 14. října 2994/9a, Praha 5 - výměna oken a úprava obvodového pláště
Kyrastav
ZŠ a MŠ u Santošky 1007, Praha 5 - výměna oken - I. etapa Na Václavce "C" (PD + realizace)
Kyrastav
ZŠ Kladská - oprava střešní krytiny II. a III. etapa, Kladská 120/1, Praha 2
Kyrastav
ZŠ Londýnská - 34/782, Praha 2 - výměna oken v tělocvičnách, III. etapa
Kyrastav
Rekonstrukce fasády a pavlače atria objektu VŠFS, Vlkova 12, Praha 3
Kyrastav
Vratislavova 20/22, Praha 2 - ZTI a plyn
Kyrastav
Vratislavova 20/22, Praha 2 - oprava střechy
Kyrastav
Chancery Lane Hospital San Fernaddo, Trinidad
Kyrastav
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Radlická 140/115 Praha 5 oprava uličních fasád
Kyrastav
Stavebně udržovací práce pro VŠFS na objektech Vltavská 12, Estonská 500/411 a Vlkova 12
Kyrastav
ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 – stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Londýnská 34/782, Praha 2 – výměna oken v tělocvičnách – II. Etapa
Kyrastav
ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 – oprava střešní krytiny do vnitrobloku
Kyrastav
FZŠ Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1861 – Dokončení výměny střešní krytiny – realizace a inženýring
Kyrastav
Demolice objektu bývalé sýpky na pozemku parc.č.276/6, Lochkov, Praha 5
Kyrastav
Křižatky - tlaková kanalizace, dávkovací stanice
Kyrastav
Bytové domy D,E – Nové Letňany, objekt E
Kyrastav
KC Prádelna, Holečkova 668
Kyrastav
Oprava zpevněných ploch – havarijní stav, ZŠ Kladno
Kyrastav
Stavební úpravy ubytovny pro řidiče, k.ú. Karlín, budova bez č.p. na pozemku p.č. 928
Kyrastav
ZŠ Londýnská, Londýnská 34/782, Praha 2 – výměna oken v tělocvičnách – I. etapa
Kyrastav
Stavebně udržovací práce pro VŠFS na objektech Vltavská 12, Estonská 500/411 a Vlkova 12
Kyrastav
Křižatky – úpravy zpevněných komunikací
Kyrastav
Křižatky – tlaková kanalizace a přívod vody z Popovic
Kyrastav
ZZ Kartouzská, vybudování nového únikového schodiště a stavební úpravy pavilonu „A“, Praha 5
Kyrastav
Rekonstrukce technologické části objektu č.13. ve 4. a 8. n.p. Ortopedie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8

Naskenujte QR kód chytrým telefonem a uložte si vizitku do kontaktů.

QR icon code

Adresa

Klikatá 1238/90c
158 00  Praha 5

Česká republika

Sídlo

Slavíkova 1379/20
130 00  Praha 3

Česká republika

Kontakt

E-mail: kyra@kyrastav.cz

Tel.: +420 776 626 858