Hasičská zbrojnice Písnice“ č. stavby 41207

Project description

Jedná se o výstavbu zcela nového objektu hasičské zbrojnice, přístřešku, oplocení, komunikačních úprav, přípojek elektro, vody, plynu, kanalizace, VO a rekonstrukce přilehlé části komunikace Hoštická.

Vlastní objekt hasičské zbrojnice – SO 01 je z důvodu nevhodných geologických podmínek založen na vrtaných pilotách, nosná konstrukce je tvořena kombinovanou železobetonovu konstrukcí s nosnými zděnými stěnami v administrativní části. Obvodový plášť je tvořen výplňovým zdivem s aplikací zateplovacího systému ETICS. Střešní plášť je tvořen trapézovými plechy na kterých je provedeno střešní souvrství s tepelnou hydroizolační vrstvou. Podlahu haly tvoří železobetonová hlazená deska se vsypem.

Samostatný objektem SO 03 je přístřešek tvořený ocelovou konstrukcí a SO 04 oplocení, které je tvořeno pozinkovanými sloupky s poplastovaným pletivem. Součástí oplocení je vjezdová brána a vstupní branka.

Další část výstavby jsou inženýrské objekty, které se skládají z IO 101 – areálové komunikace, IO 102 – rekonstrukce ulice Hoštická, IO – 201 kácení, IO 202 – sadové úpravy, IO 301 – prodloužení plynovodního řadu, IO 301 – plynovodní přípojka, IO 401 – areálová dešťová kanalizace, IO 403 – tlaková kanalizace, IO 501 – prodloužení vodovodního řadu, IO 502 – vodovodní přípojka a IO 701 – přeložka VO.

Back to references »

Project detail

Client: Městská část Praha-Libuš
Date: Aug 2017 - Nov 2018

Scan the QR code and save our business card in your contacts.

QR icon code

Address

Klikatá 1238/90c
158 00  Praha 5

Czech Republic

Domicile

Slavíkova 1379/20
130 00  Praha 3

Czech Republic

Contact

E-mail: kyra@kyrastav.cz

Tel.: +420 776 626 858