Project description

Rekonstrukce objektu bývalé hospody, který před rekonstrukcí sloužil jako dílna a byt. Objekt po rekonstrukci má několik prolínajících se funkcí. Jednak slouží jako společenský sál se zázemím k pořádání nejrůznějších společenských akcí, ale i k sportovním aktivitám. Pro tyto příležitosti slouží hospoda ve druhé části jako zázemí. Hospoda je však povětšinou provozována samostatně. Součástí byla příprava podkroví pro dodatečné provedení ubytovacích prostor.

Součástí stavby byly bourací práce, provedení nového ŽB žebrového monolitického stropu z pohledového betonu, vyzdění nových vnitřních zdí, včetně provedení omítek, provedení sádrokartonových konstrukcí, pokládky obkladů a dlažby, provedení povlakových podlah, zámečnických konstrukcí a výmalby, provedení designových epoxidových podlah, provedení podlah z třívrstvých dubových lamel.

Provedení izolace proti zemní vlhkosti provětráváním podlah z IPT tvarovek a systémem nádechových a výdechových dutin odvádějících vlhkost vně budovy. Provedení drenáže kolem objektu s odvodem srážkových vod do nově budovaných vsakovacích jímek.

Provedení veškerých vnitřních rozvodů zdravotechniky, vytápění, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), vzduchotechniky a rozvody plynu včetně zásobování teplem plynovým kondenzačním kotlem s teplovodní vložkou krbu.

Realizace nové konstrukce střechy a střešního pláště z keramických tašek, výměna vnějších výplní otvorů, zateplení obvodového pláště.  Úprava venkovních prostor - dodávka venkovního ocelového schodiště, realizace dvora z žulové dlažby

Back to references »

Project detail

Client: Obec Máslovice
Date: May 2017 - Jun 2018

Scan the QR code and save our business card in your contacts.

QR icon code

Address

Klikatá 1238/90c
158 00  Praha 5

Czech Republic

Domicile

Slavíkova 1379/20
130 00  Praha 3

Czech Republic

Contact

E-mail: kyra@kyrastav.cz

Tel.: +420 776 626 858