Rekonstrukce uliční fasády včetně kamenného soklu na objektu VŠFS, Vlkova 12, Praha 3

Project description

V rámci výše uvedené stavby byla provedena celková oprava fasády. Jedná se o otlučení povětrností degradovaných míst a to jak v ploše tak na římsách a bosážích. Provedení očištění jednotlivých ozdobných prvků fasády. Součástí díla je rovněž provedení nového nátěru fasády v barevnosti dle pokynu MHMP OPP.

Dále byl nově proveden kamenný obklad soklu průčelí objektu do ulice Vlkova. Veškeré práce byly prováděny na základě schválené projektové dokumentace zpracované TROBICO s.r.o. z 5/2014.

Back to references »

Project detail

Client: VŠFS, o.p.s.
Date: Apr 2015 - May 2015

Scan the QR code and save our business card in your contacts.

QR icon code

Address

Klikatá 1238/90c
158 00  Praha 5

Czech Republic

Domicile

Slavíkova 1379/20
130 00  Praha 3

Czech Republic

Contact

E-mail: kyra@kyrastav.cz

Tel.: +420 776 626 858